Használja a kódot TAVASZ10 és kap 10% kedvezményt minden termékre a kategória TAVASZI AJÁNLAT.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Lichens s. r. o. (a továbbiakban: „eladó”) mint szolgáltató által üzemeltetett mohalom.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Eladó és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

1. A LICHENS S.R.O. TEVÉKENYSÉGE

A Lichens s.r.o. "csináld magad" jellegű mohafalak készítéséhez szükséges stabilizált mohákat, zuzmókat, növényeket, és egyéb ehhez szükséges kellékeket forgalmaz (továbbiakban: „Termék” vagy „Szolgáltatás”).

2. ELÉRHETŐSÉG ÉS ADATOK

A Lichens s.r.o. adatai:
Név:                                                                    Lichens s.r.o.
Székhely:                                                            Szlovákia, Borovicová 4355/20A, Chorvátsky Grob, 900 25                                                           
Cégjegyzékszám:                                               54083788
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:        Pozsonyi I. Kerületi Bíróság
Adószám:                                                            54083788
Képviselő:                                                            Ing. Martina Kukučková
Elérhetőség (email):                                            info@mohalom.hu
Telefon:                                                               +421951033385

A Lichens s.r.o. részére tárhelyet biztosító adatai:
Név:                                                                     EVici webdesign s.r.o;
Székhely:                                                             Cseh Köztársaság, 747 91 Štítina, Petra Bezruče 139;
Cégjegyzékszám:                                                28598661
Képviselő:                                                            Ing. Jan Rataj
Elérhetőség (email):                                             obchod@upgates.cz
Telefon:                                                                +42190 993 970

3. A HONLAPON IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:
⦁ Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Lichens s.r.o. -hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.
⦁ Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Lichens s.r.o.-hoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A Lichens s.r.o. ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit újdonságokról és kedvezményekről.
⦁ Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor vagy ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására és átvételére.

4. A RENDELÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE

A Vevő az Eladó webáruházán keresztül, telefonon vagy e-mailben rendeli meg az árut.

A Vevőnek minden egyes megrendelésnél meg kell adnia a vezeték- és keresztnevét, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét; jogi személyek és vállalkozók meg kell hogy adják továbbá a hozzájuk tartozó személy azonosító számot, az adószámot, az ÁFA-számot, az áru megnevezését és a tételek számát (az Eladó online áruházán keresztül történő megrendelés automatikusan megfelel ezeknek a feltételeknek).

Ezeket az adatokat kizárólag az Eladó és a Vevő közötti üzleti kapcsolat keretében használjuk fel, és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően nem adjuk ki harmadik félnek (kivéve az áru szállítását intéző személyt).

A megrendelés beérkezésekor a megrendelés regisztrálásra kerül az Eladó rendszerében, és ezzel egyidejűleg létrejön az Eladó és a Vevő közötti üzleti kapcsolat. Az Eladó legkésőbb 48 órán belül (munkanapokon) ellenőrzi a megrendelést, a szállítás módját, és közli a lehetséges szállítási vagy átvételi időpontot, a végső árat és a fizetés módját. Ettől az időponttól kezdve a megrendelés a vevő számára kötelező érvényű.

A Vevőnek joga van a megrendelést az áru megrendelését követő 24 órán belül indoklás nélkül, díjmentesen lemondani. Az elállásról az Eladó írásban értesíti a Vevőt.

Abban az esetben, ha az Eladó nem tudja leszállítani a megrendelt árut, az Eladónak joga van a megrendelést törölni. Ha a megrendelt áru összegét már kifizették, az Eladó azt banki átutalással visszaküldi a Vevőnek.

Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele, hogy az igaz és teljes körűen kitöltött legyen. A megküldött megrendelés egy adásvételi szerződéstervezet. Az adásvételi szerződés az Eladó által e-mailben küldött megrendelés visszaigazolásával jön létre.

Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, és elfogadja azokat. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezését, valamint a megrendelt áruknak a weboldalon feltüntetett érvényes árát.
Az áru tulajdonjoga a vételár átvételekor és kifizetésekor száll át a vevőre.

A Lichens s.r.o.  köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni.

A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Lichens s.r.o.  nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

5. A TELJESíTÉS MENETE

A termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért az Eladó nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti banki átutalással.

6. SZÁLLíTÁSI FELTÉTELEK

A szállítási idők a különböző típusú áruk esetében eltérőek. Az áru leszállításának vagy átvételének időpontját mindig közöljük a Vevővel a megrendelés ellenőrzése során.

A szállítás vagy átvétel időpontja általában a megrendelés ellenőrzésétől számított 1-10 nap.

Kivételes esetekben, amikor bizonyos típusú áruk nincsenek raktáron, és nem állnak rendelkezésre a gyártók és importőrök, a szállítási idő hosszabb lehet.

7. ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁLLíTÁS

Az Áruk ára az Eladó weboldalán található. Az árak változhatnak. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a gyártók és az importőrök árainak változására reagálva változtassa az árakat. Az Áruk alkalmazandó árát mindig a megrendelés ellenőrzésekor közöljük.

A Vevő a fizetést utánvéttel, az Eladó számlájára történő átutalással, elektronikus fizetéssel teljesíti.

Az áru átadásakor a vevőnek ki kell fizetnie az áru árát + szállítási költséget és adott esetben az utánvét árát.

A Vevő a szállítási módot maga választja ki, amikor az Eladó webáruházában vagy más kommunikációs eszközzel megrendelést hoz létre.

A szállítási költségek összegét mindig a megrendelés ellenőrzésekor közöljük a Vevővel.

8. ÁRUÁTVÉTEL

A Vevő vállalja, hogy az árut a megbeszélt időpontban átveszi a megrendelésen feltüntetett címen.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállított termék hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

A Vevő csak akkor szerez tulajdonjogot az Árukra, ha a teljes vételárat és a távértékesítési szerződésben megállapított egyéb pénzösszegeket az Eladó számlájára befizette. Mindaddig, amíg a tulajdonjog az Eladótól az Árut birtokló Vevőre nem száll át, a Vevőt az Áru minden kötelezettsége terheli, és köteles az Árut saját költségén biztonságosan tárolni, és úgy megjelölni, hogy az bármikor azonosítható legyen az Eladó tulajdonaként.

Az Eladó jogosult követelni kötelezettségeinek teljesítését, különösen az Áruk árának megfizetését, annak ellenére, hogy az Áruk tulajdonjoga még nem szállt át a Vevőre.

Az áru sérülésének kockázata a vevőre száll át a vevő vagy meghatalmazottja általi átvétel pillanatában.

9. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI- ÉS FELMONDÁSI JOGA (FOGYASZTÓK ESETÉN)

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a
fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére
irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon
belül gyakorolhat.
Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére
az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül
indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles
megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit. 

10. NYILATKOZAT

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

11. VISSZATÉRíTÉS

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

12. TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

13. ARÁNYOS DíJFIZETÉS

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. 

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.

14. KIVÉTELEK

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

⦁ a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
⦁ olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
⦁ olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
⦁ romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
⦁ olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
⦁ olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
⦁ olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
⦁ olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
⦁ lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
⦁ hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
⦁ nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
⦁ lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
⦁ a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

15. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

⦁ a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
⦁ a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
⦁ a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

16. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés /  jogszabály (pl. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) alapján az Eladó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ha a jótállást alapító szerződés vagy jogszabály a jótállás alapján érvényesíthető jogokat külön nem jelöli meg, akkor a jogosult kijavítást vagy kicserélést kérhet, a kijavítási költség megtérítését követelheti, árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

17. PANASZKEZELÉS (FOGYASZTÓK ESETÉN)

A fogyasztó az Eladó a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

18. SZÓBELI (TELEFONOS) PANASZ

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül az Eladó köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

19. íRÁSBELI PANASZ

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. Az Eladó a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

20. VITARENDEZÉS

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

Az illetékes békéltető testületek listája:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető.

21. EGYÉB SZABÁLYOK

Az Eladó nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

⦁ a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
⦁ a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
⦁ a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
⦁ a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom az Eladó szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

Az Eladó szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

22. AZ ÁSZF-RE IRÁNYADÓ JOG

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt: https://www.mohalom.hu/aszf.

Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Dátum: 2021.10.05.